KONTAKT

SILESIATHLETICS Sp. z o.o.
ul. Czerwińskiego 6/207
40-123 Katowice
e-mail: office@silesiathletics.com


NIP: 6351822742
KRS: 0000381718 Sąd Rejonowy Katowice – Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr rachunku bankowego: 84 1030 0019 0109 8530 0031 3764