Utrudnienia w ruchu

Utrudnienia w ruchu
W dniu 5 września 2015 r. (sobota) odbędą się III Międzynarodowe Zawody w Chodzie Sportowym w Katowicach.
W wyniku wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu powstaną utrudnienia w ruchu samochodów na ulicy Warszawskiej. Wprowadzane zmiany:
-  zamknięcie dla ruchu samochodowego ulicy Warszawskiej od Rynku do skrzyżowania z ulicą Francuską, od ul. Szkolnej do Rynku oraz nakaz skrętu w prawo z ul. Warszawskiej w ulicę Szkolną w dniu 05.09.2015 w godz. 12.00 – 18.00
- brak możliwości parkowania pojazdów wzdłuż ww. części ulicy Warszawskiej od godz. 18:00 w dniu 04.09.2015 r. do  godz.18:00 w dniu 05.09.2015r.
- całkowite zamknięcie ulicy Mielęckiego na czas trwania imprezy (godz. 12.00 – 18.00 w dniu 5.09.2015).